Behandlingshemmen granskas

Behandlingshemmen som drivs av Statens institutionsstyrelse ska samarbeta med socialtjänsten i större utsträckning i framtiden. Socialsekreterarna skall bl.a utvärdera behandlingsresultaten vid de olika behandlinghemmen säger Generaldirektören Sture Korpi.
Ett av de hem som nu skall granskas på det föreslagna sättet är Frösö behandlingshem. Där menar Korpi att den nya möjligheten kommer att ha stor betydelse för att stävja våld och rymningar inom FBH.