Citigroup ersätter aktieägare med miljardbelopp

I en av de största uppgörelserna efter finanskrisen 2008 ersätter nu den internationella storbanken Citigroup tidigare aktieägare i företaget med 600 miljoner dollar, nästan 4 miljarder kronor, för felaktigheter som banken gjorde sig skyldig till under krisen.

Bland annat ska banken avsiktligt ha dolt innehav i högriskobligationer som snabbt tappade i värde när krisen förvärrades. Citigroups aktieägare anses ha förlorat flera miljarder dollar på grund av att bankens agerande.

Ytterligare rättsprocesser pågår mot Citigroup.

Ekot