En miljard till somalisk anhöriginvandring

1:32 min

Kommuner som tar emot somaliska anhöriginvandrare ska få dela på 1,3 miljarder kronor i bidrag från staten. Pengarna ska delas ut under fyra år. Dessutom ska de somalier som kommer hit ha rätt till etableringsstöd. Det har regeringspartierna enats om inför den kommande höstbudgeten.

För lite pengar tycker en del kommuner, men integrationsminister Erik Ullenhag (FP) håller inte med.

– Flyktingpolitiken är ett nationellt åtagande och här kommer nu budgeten att presentera ett förslag så att staten tar ansvaret även för dem som nu kommer från Somalia.

En större del av de 1,3 miljarderna kommer att delas ut under de första åren, 375 miljoner för år 2013 och 450 miljoner kronor för år 2014.

– Det som är lite speciellt i diskussionen kring den somaliska invandringen, är att det är kommuner som tidigare inte tagit emot flyktinginvandring i samma utsträckning som andra kommuner, som nu under ganska kort tid fått ett ganska stort antal flyktingar från Somalia. Det är klart att det innebär utmaningar för en kommun och där ska staten ta sitt ansvar.

Redan innan den här överenskommelsen var klar fick den kritik från en del kommuner för att det inte är tillräckligt med pengar, men Erik Ullenhag håller inte med.

– Målsättningen är att människor som kommer till Sverige vill och kan arbeta och lära sig det svenska språket. Jag tror att vi ska akta oss för att hamna i en situation där vi förutsätter att exempelvis somalier inte ska kunna komma i arbete.

Dessutom föreslår regeringen att fler anhöriga ska få rätt till etableringsstöd. Som regelverket är nu måste den anhöriga först ansöka om uppehållstillstånd vilket måste ske inom två år efter det att den man är anhörig till har tagits emot i en kommun. Nu ska den tidsgränsen utökas till sex år och bli så permanent. Bakgrunden är att somalier inte har kunnat ansöka inom två årsgränsen, eftersom många inte tidigare har kunnat styrka sin identitet på ett sätt som godkänts i Sverige.

– Den enskilde får möjlighet att delta i arbetsförberedande insatser och svenskundervisning för invandrare och får en etableringsersättning med en tydlig fokus på jobb den första tiden, säger Erik Ullenhag.