Envisat måste trimmas in

Det dröjer minst ett halvår till innan miljösatelliten Envisat kommer att börja göra nytta. Anledningen är att mätinstrumenten först måste trimmas in och det sker vid ESA:s rymdstation i Salmijärvi fyra mil utanför Kiruna.
Envisats uppgift är att utföra vetenskapliga mätningar som ska ligga till grund för fortsatt forskning kring drivhuseffekten och klimatförändringar. Projektet, som är ett samarbete mellan flera olika länder, har en budget på 20 miljarder kronor. Det svenska bidraget uppgår till omkring 2 procent av totalsumman.