Eskilstuna

Brister vid beslut om ekonomisk hjälp

Arbetsmarknads- och familjenämnden i Eskilstuna får kritik av Socialstyrelsen för bristande information till medborgare som söker ekonomisk hjälp. Socialstyrelsens anser att nämnden ska säkerställa att den som söker hjälp ska underrättas om beslut och i de fall beslutet går honom emot informeras om hur detta kan överklagas.

Bakgrunden är ett fall med en tonåring som var placerat i familjehem och där en släkting sökte ersättning för klädinköp till barnet. Men ansökan avvisades muntligt, men släktingen fick inte veta hur man överklagar.

Socialstyrelsen påpekar också för nämnden att den måste försäkra sig om att alla parter samtycker till alla delar i en upprättad vårdplan.