Trafiken genom Nordostpassagen ökar

Arktis smältande isar gör det möjligt för fraktbåtar från Europa att nå Asien via den så kallade Nordostpassagen. Och trafiken där ökar för varje år.

Sergey Balmasov, chef för det norsk-ryska samarbetet som ger information om sjöfartsförhållandena i Arktis, säger att frakttrafiken de senaste två åren varit rekordstor.

Ungefär 1000 ton räknar man med kommer att fraktas över Arktis, under de cirka fyra och en halv månad som det är möjligt med kommersiell trafik. Under förra året passerade fartyg genom Nordostpassagen 41 gånger, vilket är en rejäl ölkning jämfört med bara tio under 2010, och bara 2 under 2007.

Nu kommer trafiken igång i slutet av juni och varar tills slutet av oktober eller början av november.

– September är bäst, säger Sergey Balmasov, men redan i Augusti kan fartyg gå längs med hela sträckan utan att stöta på is.

Men, enligt Sergey Balmasov är det en sak som tydligt skiljer sig i Arktis nu jämfört med tidigare. Och det är att den is som fartygen ändå stöter på inte är äldre än ett år.

Det finns alltså ingen flerårig is kvar längs med den rutt som de kommersiella fartygen tar, vilket gör det mycket lättare för dem att bryta igenom och gör att fartygen kan hålla en högre hastighet. För ett fartyg som går från Rotterdam till en hamn i Kina kan minska tiden med upp till trettio procent, jämfört med att ta den traditionella vägen igenom Suezkanalen. Och en annan fördel, som Sergey lyfter fram är att det inte finns något hot från pirater för fartygen i Arktis. Och han är säker på att trafiken i Arktis kommer att öka efterhand som isen smälter.