Gamla polisärenden utreds

Ett 10-tal poliser håller just nu på att beta av gamla anmälningar i Kalmar län. Det är drygt 1000 brottsärenden som ligger på hög, en del är så gamla att brotten preskriberats.
Kriminalinspektör Peter Åkesson, som är polisens förundersökningsledare, berättar att meningen är att när de gamla ärendena är avklarade, så ska polisens utredningsarbete flyta bättre, så att det inte samlas nya högar med outredda anmälningar. De flesta gamla ärenden läggs ner av polisen eller åklagaren, och runt 20 ärenden har varit så gamla att brottet preskriberats. Den extra arbetsinsatsen började i maj och ska hålla på till årsskiftet.