Äldrevården kritiseras

Äldrevården i Västerås stad får nu kritik av revisorerna. Bland annat får vårdtagarna för lite rehabilitering efter sjukhusvistelsen, och det saknas också signerade medicinlistor och andra uppgifter när patienterna skrivs ut från akutsjukhuset.
Det visar en granskning av vårdkedjan för äldre i både landsting och kommun. Men granskningen visar ändå att Västerås ligger hyfsat bra till jämfört med andra kommuner.