Sörmland

Flera läkemedel samtidigt ökar riskerna

Personer över 65 år som i snitt har tre till fyra läkemedel löper en fördubblad risk att dö eller behöva söka vård på akuten. Det visar en ny studie som socialstyrelsen gjort.

Bland de som är över 75 år som använder flera läkemedel förekommer också många problem som kan relateras direkt till felaktig användning av läkemedel.

Den 1 september börjar Socialstyrelsens skärpta föreskrifter för att förbättra äldres läkemedelsanvändning att gälla. De innebär bland annat att gamla över 75 år som använder flera läkemedel vid besök i vården eller när de flyttar in på ett särskilt boende eller får hemsjukvård ska erbjudas en kartläggning av vilka läkemedel de använder.