Blekinge

Åkermarken blir dyrare

Priserna på åkermark fortsätter att öka över hela landet. Under 2011 steg priset på åker- och betesmark med nära 30 procent.

Störst har prisökningar varit i Götalands södra slättbygder där bland annat Blekinge ingår, där åkermarken i snitt kostar 153 500 kr per hektar. En möjlig faktor till  prisökningarna kan vara de senaste årens relativt låga räntenivå och goda spannmålspriser, det visar statistik från SCB.