Maj but djuvlia peren ando gamblingo

So maj but djuvljia peren ando spelberoende, sikavel jekh nevo rapporto khatar Folkhälsoinstitutet, phenel o Rapport anda Shvedicko televizia.

Rapporto sikavel ke djuvljia ande mashkarune bersh si dopash anda sa e manush so si neve gamblera thaj spelberoende.

Karring 25 % anda sa e speberoende si adjes djuvlia, sikavel o Folkhälsoinstitutet.

Jekh baro problemo si ke e djuvljia khelen butivar korkori thaj atunci barol o riziko te kerdjion von spelberoende.

Ande kado rapporto skrij o Folkhälsoinstitutet ke 100 000 neve manush pele ande kadal problemura thaj sa keci manush mukle pengo problemo kusa o gamblingo.