LANDSTINGET

Papperslösa ska få vård på samma villkor som andra länsbor

Asylsökande, papperslösa och gömda personer ska ha rätt till vård på samma villkor som övriga invånare i Västmanland. Det sa landstingsstyrelsen ja till på gårdagens sammanträde. Men sista ordet i frågan sägs av landstingsfullmäktige den 19 september, då förslaget ska behandlas där.

– Att ge alla som stadigt vistas i Västmanland rätt till vård är i första hand en etisk och moralisk fråga. Genom det här förslaget får några av de allra mest utsatta stärkta rättigheter, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S), i en kommentar.

Förslaget innebär att asylsökande och papperslösa i Västmanland ges rätt till sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som personer med medborgarskap och uppehållstillstånd.

– Det är inte vårdpersonalens ansvar att ta ställning till patientens juridiska status. De ska vårda och arbeta förebyggande för människors hälsa, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V).

– Jag är glad över att lägga fram det här förslaget i Västmanland. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter. En människa som är sjuk måste kunna få hjälp oavsett medborgarskap, säger landstingsrådet Barbara Conte (MP).

I dag gäller olika regler för asylsökande, gömda och papperslösai Västmanland.

Vården är inte subventionerad, utan de sjuka ska betala den faktiska kostnaden.