Gävleborg

Brist på hyreslägenheter i länet

Allt fler kommuner har brist på bostäder, främst hyreslägenheter. Det visar länsstyrelsens senaste rapport om bostadsmarknaden i Gävleborg. Bristen leder till att etableringen av många nyanlända invandrare fördröjs.

Och enligt landshövding Barbro Holmberg har inflyttningen av utlandsfödda varit den viktigaste faktorn de senaste åren för att motverka en befolkningsminskning i länet.