Krav på nya burar för höns

Branschorganisationen Svenska Ägg tar avstånd från de äggproducenter som överklagat till domstol att de inte längre får dispens för att hålla höns i gamla burar.
Svenska Ägg tycker tvärtom att det är livsviktigt för branschen att ställa om till godkända burar så fort som möjligt. Det är 26 äggproducenter, framförallt i Skåne, som vänt sig till länsrätten för att än en gång få förlängd dispens från kravet att hålla höns i burar med sittpinne, rede och sandbad. Jordbruksverket har sagt nej till att ge förnyad dispens och det blir nu länsrätten i Jönköping som får avgöra frågan. Men Svenska Ägg anser att de nya burarna är nödvändiga. Enligt ordföranden Berndt Johansson pågår ett intensivt omställningsarbete bland äggproducenterna. Anledningen är enkel: handeln och konsumenterna kräver att hönsen ska ha godkända burar.