Kesävieras Salli Björnfot:

Lähti piiaksi 14-ikäsennä ruoan perhään

26 min

Salli Björnfot lähti 14-ikäsennä piiaksi Ruottin puolele. Kotona oli lapsitokka iso ja ruoan piti lähteä itte hankkimhaan. Piianpaikkoja on ollu monen laista. Joissaki on ollu hyvä ollu, toisissa kehnompi. Molempaa on perhe-elämä kans tarjonu.

Hasse Stenudd puhuttelee Sallia, joka nykyhään assuu Jellivaarassa.