UTBILDNING

Vill ha elitprogram för unga forskare

1:28 min

3 miljarder kronor på elitforskning, det vill regeringen med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen satsa de kommande tio åren.

- Vi är ganska duktiga i Sverige på bredden i forskningen men vi behöver också göra satsningar på de allra mest framgångsrika forskarna, de som kan nå de riktigt stora forskningsgenombrotten. 

Tillexempel ska ett elitprogram för yngre forskare bildas. Regeringen vill skapa en miljö där de smartaste lockas till en forskarkarriär. De vill också få fram förutsättningar som gör att forskarna ska vilja stanna kvar inom forskarvärlden.

På det här sättet hoppas regeringen höja resultaten i den svenska forskningen för att kunna klara av den globala konkurrensen.

Men Sveriges förenade studentkårer, SFS, ser risker med regeringens förslag. Ordföranden Erik Arroy gillar satsningen med säger att de kvalitetskrav som ställs kan göra att pengarna bara hamnar hos dom största universiteten och högskolorna.