Norrköping

Extra stöd till flyktingkommuner

5:51 min

Kommuner som tar emot somaliska anhöriginvandrare ska få dela på 1,3 miljarder kronor i bidrag från staten.

Pengarna ska delas ut under fyra år. Dessutom ska de somalier som kommer hit ha rätt till etableringsstöd. Det har regeringspartierna enats om inför den kommande höstbudgeten.

I Norrköping räknar kommunen med att cirka 500 barn och 100 vuxna kommer under de två närmsta åren.

Lars Stjernkvist, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping är nöjd över att regeringen tar ansvar för frågan.