Utbildning

Mindre kommuner tappar utbildade invånare

4:30 min

Det är svårt för mindre kommuner att locka till sig eller behålla utbildad arbetskraft. I Östergötland är det flera landsortskommuner som bara har omkring en femtedel invånare med eftergymnasial utbildning och som samtidigt kämpar mot en ökande utflyttning.