Justitiekanslern

Inget fel av polis att lämna uppgifter till media

Det var inte fel av en polis i Visby att lämna uppgifter till Gotlands Allehanda, om att personal på ett visst hotell hade kallat på polis för att få hjälp med en stökig gäst. Det slår Justitiekanslern (JK) fast efter en anmälan.

Anmälaren ansåg att polisen gjorde fel som lämnade ut uppgifter till pressen och därmed försatte hotellpersonal i en obehaglig situation. Men Justitiekanslern håller inte med.

Det vakthavande befälet har stöd i grundlagen - tryckfrihetsförordningen - för att lämna uppgifter till pressen och det rör sig inte om något straffbart tjänstefel, slår JK fast.

Saken anmäldes till JK efter att den hotellanställde kände sig stressad och illa till mods över att polisen berättat att det var från hotellet de hade ringt efter polisen.

En hotellgäst hade betett sig störande och kunde misstänkas vara narkotikapåverkad. När tidningen skrev om händelsen blev det alltså obehagligt för hotellpersonalen eftersom den gäst som omhändertogs av polisen skulle bo kvar på hotellet under lång tid.

Det var Rikspolisstyrelsens internutredningsenhet som ville att Justitiekanslern skulle bedöma fallet, som i polisens värld rubricerades som "misstanke om tjänstefel".

Men något tjänstefel var det verkligen inte. JK tar fasta på den grundlagsskyddade rättighet som kallas "meddelarfrihet".

JK anser att det vakthavande befälet vid polisen hade rätt att till media lämna uppgifter om händelsen på hotellet och det rör sig alltså inte om något straffbart tjänstefel.

JK slår fast att det inte är aktuellt med några rättsliga åtgärder mot polismannen med anledning av uttalandena till pressen och inleder alltså ingen förundersökning.