MIGRATION

Regeringen ger bidrag för anhöriginvandring

1:38 min

Regeringen satsar 1,3 miljarder kronor de kommande fyra åren på den ökade anhöriginvandringen från Somalia. Ulf Eriksson, kommunalråd i Falköping, välkomnar initiativet.

- Med den storlek som det här har kommer detta leda till en utökning av vår skolorganisation, säger Ulf Eriksson.

Bakgrund
Anhöriginvandring är inget nytt. Det som föranleder regeringens åtgärd är att anhöriginvandringen från Somalia helt har stannat av de senaste åren. Anledningen är att svenska myndigheter sedan ett par år tillbaka valt att ställa hårdare krav för anhöriginvandring. Den somaliska gruppen har då inte kunnat styrka släktskapet till sina anhöriga, då de landet saknar fungerande identitetshandlingar.

Detta har inneburit att Somalier med uppehållstillstånd i Sverige under lång tid har levt med sina barn kvar i flyktingläger, i grannländer till Somalia. 

En ny lagtolkning i Migrationsöverdomstolen har nu gjort det möjligt att via DNA-test bevisa släktskap och därmed möjliggörs nu återförening för somaliska familjer i Sverige.

Falköping och Tibro
I vissa kommuner innebär detta att anhöriginvandringen kommer vara ovanligt stor under en relativt kort tid. Därför har Falköping tillsammans med andra kommuner givit uttryck för att extra stöd från regeringen kommer bli nödvändig. Ett önskemål som regeringen och migrationsminister Erik Ullenhag nu tycks hörsamma. 

Huruvida pengarna kommer att räcka för de förändringar som behövs i Falköping vet inte Ulf Eriksson i dag.

- De första återföreningarna sker under hösten. Vi vet inte exakt hur många som kommer ännu.

Falköping uppskattar att det kan handla om omkring 500 personer, varav 350 barn de kommande åren. Tibro räknar sammanlagt med ett tjugotal personer.