EU stoppar inte brytningen i Bunge

EU-kommissionen kommer inte att stoppa brytningen av kalk vid Ducker i Bunge. Det skriver ansvarig kommissionär efter att miljöpartiets EU-parlamentariker Carl Schlyter krävt att kommissionen ska agera för att stoppa avverkningen av Ojnareskogen i Bunge.

– I svaret framkommer tyvärr inget nytt, säger Carl Schlyter, som tycker att det är oerhört oseriöst av Nordkalk att avverka skogen när både EU-kommissionen och Högsta Domstolen behandlar frågan.

Miljökommissionär Janez Potočnik skriver i sitt svar att kommissionen redan arbetar med frågan och just nu begrundar det senaste svaret från svenska myndigheter. Han försäkrar att han kommer att följa fallet noggrant och vidta lämpliga åtgärder.

–  Brevet är intetsägande och jag har just skickat ett svar där jag uppmanar kommissionen att skynda på, eftersom skogen huggs ner just nu, säger Carl Schlyter.