Ersättning till strömlösa

Efter de svåra vinterstormarna under januari och februari börjar nu elbolagen att betala ut ersättning till de abonnenter som blev utan el i minst ett dygn.
För t ex Sydkraft innebär det en extra kostnad på 20 miljoner kronor enbart för en vinterstorm i slutet av januari. Sydkraft, som först var tveksam till att betala ut avbrottsersättning med hänvisning till det extrema väderfårhållandet tisdagen den 29 januari, kommer nu att ersätta 20.000 av sina abonnenter. Det är abonnenter framförallt Kronoberg men också i Halland, Kalmar och Blekinge som får ersättning. I snitt handlar det om en tusenlapp per abonnent. Lite mer får de drygt 2000 abonnenter som var utan el i över tre dygn mitt i vinterstormen.