Myndighet förfalskade offentliga dokument

2:21 min

Den svenska tillsynsmyndigheten Centrala etikprövningsnämnden lät flera viktiga granskningar ligga i åratal utan beslut. Och när journalister nyligen begärde ut de offentliga handlingarna förfalskade myndigheten dokumenten.

Centrala etikprövningsnämndens uppgift är bland annat att bedriva tillsyn på forskningsprojekt i Sverige. Men de senaste åren har flera tillsynsbeslut som nämnden haft på sitt bord dröjt. Det var först under några dagar i somras som flera beslut skrevs klart.

Men dessa dokument bakdaterades flera år, så att det ser ut som om handlingarna är upprättade för flera år sedan. Vi har hittat sex fall där ärenden legat i flera år utan beslut. Och det finns minst en handfull likadana ärenden till, erfar Ekot.

Men att bakdatera nya beslut är inte allt myndighetens tjänstemän gjort. När journalisten Mia Wärngård från tidningen Dagens Medicin begärde ut kopior på handlingarna nyligen såg allt rätt ut till en början. Sedan fick hon reda på det var förfalskningar hon hade fått.

– Sedan fick jag veta att de var klippta och klistrade, för att dateringen på besluten inte stämde överens med den adress som myndigheten hade vid tidpunkten för dateringen. Att klippa sönder en offentlig originalhandling och ändra den tycker jag inte är okej, säger Mia Wärngård.

Myndigheten märkte nämligen, innan dokumenten skickades ut till journalisten, att handlingarna var upprättade på nya myndighetspapper med den nya adressen som gällt sedan 2009. Men flera av besluten som togs i år hade ju bakdaterats till tiden före det datumet, och därför togs saxen fram.

Den nya adressen klipptes bort och den gamla klistrades in längst ned på sidan. Sedan togs det en kopia och det nya pappret blev då plötsligt originalhandling. Det här bekräftar kanslisamordnaren på myndigheten för Ekot.

Ansvarig tjänsteman på myndigheten vill inte bli intervjuad på band, men säger i ett kort svar att det här var en rent administrativ åtgärd. Men Ingrid Helmius, doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, menar att det handlar om urkundsförfalskning.

– För det första är det faktiskt ett brott. För det andra är det oerhört korkat. Först gör man ett dåligt jobb och sedan försöker man skyla över det genom att göra förfalskningar. Det är ju direkt pinsamt, säger Ingrid Helmius.