klippan

Nu ska före detta fabriksområde saneras

1:31 min

Den gamla läderfabriken i Klippan är riven och och nu går saneringen in i en ny fas.

I går presenterades ett tjänstemannaförslag på hur marken på och runtomkring fabrikstomten ska rensas från föroreningar för allmänheten.

– Förutsatt att politikerna i Klippan är med på noterna så kommer man att söka pengar från Naturvårdsverket så att man kan städa upp, säger projektledaren Tomas Henrysson.

Däremot planerar man inte att ta bort alla föroreningar på markområdet nedanför fabriken där det redan finns deponier med avfall som togs om hand i mitten på 1990-talet. Utan där nöjer man sig med att ta bort ungefär hälften av föroreningarna och sen täcka över resten med jord. Saneringen kommer att kosta mellan 90 och 100 miljoner kronor.

Målsättningen är att skicka in en ansökan om pengar till Naturvårdsverket innnan årsskiftet och att ansökan ska behandlas under våren 2013. Får man pengarna kan förberedelsearbetet starta direkt.

– Men det tar ändå några år innan det praktiska arbetet kommer igång, säger den andra projektledaren för saneringen Zara Isaksson