Nordkalk möttes av bu-rop i Almedalen

1:07 min

Omkring 500 personer samlades i Almedalen i Visby på torsdagskvällen för att lyssna på tal och delta i debatten om det planerade stenbrottet i Bunge. Majoriteten av åhörarna var motståndare till Nordkalks planerade brott. Stämningen var stundtals rejält upptrissad.  Eva Feldt, kommunikationschef på Nordkalk fick ta emot bu-rop.

- De överdrifter om miljökatastrofer och undergång som framförts i media genom olika aktioner de senaste veckorna är klart överdrivna och långt ifrån verklighetsbaserade, sade Eva Feldt, Nordkalk och fick snabbt en reaktion från majoriteten av åhörarna; bu-rop.

Men på mötet fanns förstås också åhörare som står på Nordkalks sida och tycker att brytningen skall få genomföras enligt de klartecken bolaget fått.

- Vi tycker att vi fått så pass mycket säkerhet nu när det gäller vattnet att de kan få bryta. Vi har ju brutit i 100 år och det har inte varit några större problem med vattnet. Sade ett par av de positiva åhörarna.

Debatten handlade om både miljövärden och vattnet och landshövding Cecilia Schelin Seidegård uppmanade återigen Nordkalk att vänta med avverkningen tills Högsta domstolen beslutat om ärendet skall tas upp där.

Men Nordkalk öppnade inte för en sådan kompromiss.

Förutom Nordkalk, länsstyrelsen, demonstranter och miljöorganisationer, var även alla regionfullmäktiges politiska partier där och talade. Och flera av åhörarna sa att den här frågan är så viktig att den påverkar deras politiska sympatier.

Det socialdemokratiska regionrådet Åke Svensson sade att han företräder ett stort parti med många åsikter. Det finns de som är tydligt för, tveksamma och emot. För egen del sade Åke Svensson att han alltid är tveksam till ingrepp i naturen. Han sade att han har en bakgrund i flera av de föreningar som fanns representerade på mötet men han ställer sig självklart bakom de beslut som Socialdemokraterna tagit i brytningsfrågan.