Etikprövningsnämnden kan komma att granskas

2:00 min

Myndigheten Centrala etikprövningsnämnden kan komma att granskas av Justitiekanslern. Detta sedan det uppdagats att myndigheten, som bland annat granskar forskningen i Sverige, slarvat med tillsynsbeslut i flera år och att handlingar förfalskats när journalister begärt ut dem.

– Det låter anmärkningsvärt. Nu när vi har fått de här uppgifterna så måste vi titta på dem och se om det finns anledning för justitiekanslern att göra en tillsyn av detta, säger justitiekanslern Anna Skarhed.

Det handlar om ett tiotal tillsynsärenden som nämnden haft på sitt bord i flera år, ärenden som inte avgjorts på länge och därmed saknat beslut. I juni i år skapades så de formella besluten men myndigheten bakdaterade dem med i många fall flera år gamla datum. För den som begär ut handlingarna i dag ser det ut som om de upprättats för flera år sedan.

När en journalist från Dagens Medicin nyligen begärde ut dokumenten så märkte tjänstemän att originalhandlingarna var upprättade på papper med myndighetens nya adress som gällt sedan 2009. Men eftersom flera beslut var bakdaterade till perioden före det, så klipptes adressen bort och en äldre adress klistrades dit.

Efter kopiering så fanns en ny originalhandling som gavs till journalisten. En förfalskning, menade Ingrid Helmius, doktor i offentlig rätt, i morse i Ekot.

– För det första är det ett brott. Det är förmodligen fråga om urkundsförfalskning. För det andra är det oerhört korkat, sa Ingrid Helmius.

Etikprövningsnämndens ordförande, justitierådet Johan Munck, menar att inga fel begåtts. Även om han erkänner att diarieföring och dokumenthantering på myndigheten inte har fungerat bra.

– Det är uppenbarligen bristfälligt dokumenterat. Sedan lämnar handläggningen mycket övrigt att önska, men jag anser inte att besluten i juni är fattade för alla möjliga år bak i tiden. Det är helt orimligt, säger Johan Munck.

Sedan har vi det där med förfalskning av offentlig handling.

– Det var onödigt att ändra, men det var inte illa menat. Jag tycker inte att det var någon poäng i att man ändrade adress, säger Johan Munck.