Solna

Domstol ger KI:s forskare rätt att identifiera blodgivare

1:58 min

Karolinska institutet (KI) har rätt att få ut känsliga uppgifter ur blodregistren på bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har kammarrätten bestämt.

Det var efter att forskaren upptäckt att blod från ett fåtal givare gav allvarliga lungkomplikationer och ville veta vilka blodgivarna var. Den allvarligaste komplikationen man kan få när man får blod är lungsvikt, som i värsta fall leder till döden.

Forskarna har under många år känt till det här, men behöver ta reda på vad som orsakar den. För att göra det behöver de uppgifter ur blodcentralens register. Och nu har alltså Kammarrätten i Göteborg, på begäran av forskare från Karolinska institutet (KI) bestämt, att de sekretessbelagda uppgifterna ska lämnas ut.

Forskaren Gustaf Edgren, som begärde ut uppgifterna säger att det man velat få tillgång till är data om vem som gett blod, när man gett blod och vem som fått blodet.

Den största risken för komplikation när man får blod är ett ovanligt men allvarligt tillstånd som leder till lungsvikt. Det kallas för TRALI, som är förkortningen på det engelska namnet och drabbar ungefär ett 50-tal personer av de 100 000 som får blod i Sverige varje år. Dödligheten är relativt hög, ungefär 20 procent av de som drabbas dör.

Forskarna tror att det handlar om en antikropp som vissa människor bär på och som är ofarlig för de flesta. Men för en liten grupp blodtagare får det allvarliga konsekvenser. Det kan liknas vid när man får blod av fel blodgrupp, men är mycket mer komplicerat.

Gustaf Edegren och hans forskarkollegor vill lära sig mer om det här, bland annat genom att undersöka blodprover från de här personerna.

-- Vi kommer sannolikt göra en enkätundersökning med ett antal frågor som rör allergi och tidigare sjukdomar, något som vi misstänker kan ha betydelse i det här fallet.

Och då behöver forskarna identifiera de här personerna. De begärde därför ut uppgifter ur blodcentralernas register i hela landet, men fick nej från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Region Skåne. Eftersom uppgifter i blodregistret kan vara känsliga är det sträng sekretess som gäller enligt lagen.

Men det finns ett undantag för just forskning och nu har alltså Kammarrätten i Göteborg bestämt att uppgifterna ska lämnas ut. Men Gustav Edegren poängterar att det kommer vara fortsatt varsam hantering med uppgifterna.

-- Vi kommer avidentifiera registret lokalt, vilket innebär att vi inte har  tillgång till personnummer på de här personerna. Och vi kommer så klart förvara data under säkra förhållanden, vilket vi har stora erfarenheter av på den här institutionen.