تشدید جزای آدم ربایان

دادگاه استیناف سوییا (Svea) جزای مرد ۲۷ ساله و زن ۲۴ ساله ی را که به جرم آدم ربایی محکوم شده بودند، شدید تر ساخته است. این افراد که یک محصل را در اوپسالا ربوده بودند، به هشت سال زندان محکوم شده بودند اما حالا حبس ایشان دو سال دیگر افزایش یافت. دادگاه گفته، این جرم که از قبل برنامه ریزی شده بود، به برخورد جدی نیاز دارد.