Maneter inspirerar fartygskonstruktörer

5:19 min

De långsamma maneterna kan lägga grunden för framtidens energisnåla framdrivningsteknik. Biofysikern John Dabiri, professor  vid California Institute oh Technology, berättar om hur han upptäckte att maneter tar sig fram energisnålt. Reporter Malin Avenius.