Försvaret:

70 varslas om uppsägning

1:30 min

Försvarsmakten rapporterar att de har 230 anställda för mycket. Drygt 70 personer är varslade i Västra Götaland och det råder en oro bland de anställda.

Klart är att personalminskning en berör både militär- och civil personal.

Dessutom kan flera andra anställda bli tvungna att flytta till annan ort.

– Det finns självklart en oro eftersom det får stora konsekvenser för den enskilde, säger David Lindblom, ordförande i Officersförbundet på P4 i Skövde

Neddragningarna, på sammanlagt 230 personer i hela landet är en del av försvarets omorganisation som ska vara klar till årsskiftet.

Besked om vilka tjänster som försvinner ges inte förrän den 6 september.

– Det kommer att bli viktigit att ta hand om de som tvingas sluta, men det här kommer också påverka de som blir kvar. Vi måste se över hur vi ska jobba i framtiden, för det finns ju ingen som idag klagar över att man inte har något att göra,  säger David Lindblom.