Kronoberg

Carina Adolfsson Elgestam invald i IFS

Riksdagsledamoten Carina Adolfsson Elgestam har valts in i IFS.s styrelse. IFS är organisationen som värnar om invandrarföretagarna, bland annat genom kompetensutveckling och opinionsbildning.

I dag finns det cirka 70 000 företag som drivs av invandrare och som sysselsätter nästan 250 000 människor.