Kronoberg

Avslår ansökan om eget jaktområde

1:41 min

Ska markägare få bestämma själva över vilka som får jaga på deras mark? Nej säger såväl länsstyrelsen Kronoberg och förvaltningsrätten i Växjö, som nyligen avslog en ansökan från ett markägarpar.

I Sverige, särskilt i norr, är det vanligt med viltvårdområden som går ut på att flera markägare slår ihop sina ägor så att man kan jaga på varandras områden. Detta för att bättre samordna jakten och för att det anses gynna viltvården och ge bättre stammar.

Inför årets säsong har ett markägarpar med markinnehav i Uppvidinge och Vetlanda kommun ansökt om att få gå ur sitt viltvårdsområde och skapa ett eget, där de själva bestämmer vilka som får jaga på deras marker. Länsstyrelsen avslog deras begäran eftersom parets ägor ligger mitt i nuvarande område, vilket skulle försvåra jakten för de andra. Paret överklagade till förvaltningsrätten, där advokat Claes Håkan Wikefeldt företrädde dem.

– Det är klart att det är trevligt att kunna bestämma själv hur och när man vill jaga, med de hundar och jägare man själv önskar. Det är inte så märkvärdigt, säger han.

Men även förvaltningsrätten avslog begäran. På länsstyrelsen Kronoberg har man sett fram emot förvaltningsrättens bedömning. Få liknande fall har prövats, varför det är ont om vägledande domar att luta sig emot. Och på Jägareförbundet säger riksjaktvårdskonsulten Daniel Lignér att han är nöjd med utfallet.

– Om man ska se till viltets bästa är det alltid bra om det kan förvaltas över ett sammanhängande område och inte spridda enklaver. Därför tycker vi att det beslut som fattats i grunden är rätt, säger han.

Karin Avenäs
karin.avenas@sverigesradio.se