Växjö

Personal på rättspsyk saknade utbildning

1:47 min

En tredjedel av personalen som arbetade på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö i somras saknade helt vårdutbildning. Det visar material som skickats in till Socialstyrelsen i deras pågående granskning av kliniken.

Frågan om personalens utbildning och om det finns tillräckligt med personal på avdelningarna har blivit aktuell i samband med att en kvinnlig patient som vårdas för självskadebeteende gjort en polisanmälan om att hon blivit våldtagen av man som tidigare är dömd för grova sexbrott och som sedan överlämnats till vård. Men redan innan den här händelsen har Socialstyrelsen inlett en granskning av verksamheten vid den Rättspsykiatriska regionkliniken.

– Eftersom vi vet att sommaren är en riskperiod så har vi begärt in uppgifter på bemanning och personalens kompetens under en period i sommar. Detta för att kunna granska vad det är för kompetens som personalen har, säger Christina Carlsson som är sektionschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen insamlade uppgifter som visar hur bemanningen såg ut under två dagar i sommar, den 3 och 4 juli, visar att en tredjedel av de anställda helt saknar vårdutbildning. Cirka 65 procent var utbildade eller höll på med en utbildning. Om det är tillräckligt med utbildad personal, kommer Socialstyrelsen att ta ställning till när granskningen är slutförd.

Klinikledningen själva bedömer i varje fall att bemanningen varit god under sommaren såväl vad det gäller kompetens som antalet personer, vilket de skriver i ett pressmeddelande.

Men redan innan misstankarna om att en kvinnlig patient blivit våldtagen på området har det funnits kritik mot kliniken vilket är bakgrunden till att Socialstyrelsen inlett sin granskning.

– Dels har vi vid tidigare ärenden sett att det finns brister och tveksamheter, dels har vi fått klagomål från patienter, närstående och även personal som har hört av sig till oss, säger Christina Carlsson.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sverigesradio.se