Kurder från Syrien får militär träning

2:01 min

Kurder från Syrien har fått militär träning i irakiska Kurdistan för att kunna återvända till Syrien om Assadregimen faller. De är beredda om det uppstår ett maktvakuum i Syrien.

– Planen är att utbilda dem så att de kan komma tillbaka och leda sitt samhälle, de har fått träning i säkerhetsfrågor, historia, politik och i självförsvar, säger Fuad Hussein som är stabschef hos president Masoud Barzani.

Runt 700 kurder från Syrien har utbildats, flera av dem är desertörer från den syriska armén och har fått vapenträning.

– Det handlar om att försvara sig själv, men det är inte så att vi skapat en armé, fortsätter Fuad Hussein.

I Syrien finns olika etniska och religiösa grupper och de förbereder sig nu inför vad som kommer hända den dag regimen faller. Kurdiska partier och grupperingar från Syrien har haft möten i Erbil.

Den syriska konflikten påverkar också grannländerna. Turkiet hyser till exempel den största oppositionsgruppen Syriens nationella råd och ledningen från Fria Syriska armén som strider mot regimens trupper.

I Turkiet har uppgifterna om träning av kurder väckt oro, säger sociologen Mesut Yegen som forskar om kurdfrågan i Turkiet.

– De turkiska myndigheterna blev rasande när de hörde att president Barzani tränade kurderna och att han försöker ena de olika kurdiska grupperna. Det är en sorts mardröm för Turkiet, för de vill inte att kurderna i Syrien ska få autonomi som i Irak, eftersom det skulle påverkar kurdfrågan också i Turkiet.

Fuad Hussein från irakiska Kurdistan säger att det är viktigt med kurdiskt samarbete över gränserna.

– De är flyktingar här, de kämpar för demokrati, de har varit förtryckta och det är vår plikt som kurder att hjälpa dem.