Sunes bok hjälper sopsorteringen

Alla femteklassarna i Västsverige får i dagarna Sunes sopbok, en bok med fakta om sopor.
Det är avfallshanteringsföretaget Renova som står bakom boken, och målet är ett ökat miljömedvetande i Västsverige. Sunes sopbok är skriven av Sören Olsson och Anders Jacobsson.