V och MP: Ek kan stoppa avverkning på Gotland

2:14 min

Miljöminister Lena Ek (C) kan stoppa den omstridda avverkningen i Ojnareskogen på Gotland, där bolaget Nordkalk förbereder ett kalkbrott. Det hävdar Vänsterpartiet och Miljöpartiet i dag.

Nordkalk har fått rätt av Mark- och miljööverdomstolen att bryta kalk vid Ojnareskogen på norra Gotland. Men beslutet är överklagat till Högsta domstolen, av bland andra Naturvårdsverket och en rad miljöorganisationer.

Tvisten har pågått i många år. När Nordkalk år 2005 sökte tillstånd för kalkbrytning vid Ojnareskogen ansåg både länsstyrelsen i Gotlands län och Naturvårdsverket att området Ojnare Myr med många sällsynta arter – och av vikt för vattenförsörjningen på norra Gotland – borde skyddas.

Genom att klassa det som Natura 2000-område skulle miljöskyddet kunna stärkas.

Den dåvarande regeringen gav Natura 2000-status åt områden runtom, men tog inte ställning om skydd av Ojnareskogen.

Men det är något som regeringen nu skulle kunna göra, enligt Vänsterpartiet, och Miljöpartiets ledare Åsa Romson, som i dag medverkade i Studio Ett. Romson sade då till miljöminister Lena Ek att hon kan göra området till ett Natura 2000-område.

– Du borde i dagsläget utpeka detta till ett skyddat område. Varje dag på den här regeringens bord har ju möjligheten funnits att skydda området och det kanske är någonting som ni borde ha funderat på, sade hon.

Men miljöminister Lena Ek vill varken ändra miljöbalken som hon också fick förslag om, eller ge Natura 2000-skydd åt det omstridda området.

– Man tallar inte på grundlagen, det är min absoluta åsikt, sade Ek och fortsatte:

– Jag är oerhört förvånad över Romsons senaste uttalande, oerhört förvånad.

Också Vänsterpartiet vill att Lena Ek agerar nu. Partiets ledare Jonas Sjöstedt avvisar argumentet om ministerstyre.

– Det är det inte. Det är regeringens uppgift att peka ut skyddsvärda områden.

Men nu finns en laga kraft vunnen dom, är det inte försent då?

– Domen utgår ju från de förutsättningar som finns i dag, men om regeringen tycker att det här området är skyddsvärt – och det har utretts tidigare och legat på tidigare regeringars bord – då ändras förutsättningarna för det och då kommer man ompröva det här rättsligt. För det är ju ändå så att riksdag och regering avgör villkoren för det här, säger Jonas Sjöstedt.