Invandrare kritiserar mottagande

Många nyanlända invandrare i Uppsala är missnöjda med hur de blir mottagna i kommunen. Missnöjet riktar sig främst mot svårigheten att komma ut i arbetslivet. Det visar en undersökning som kommunens förtroendevalda revisorer gjort.
Undersökningen genomfördes under förra året Ett stort antal invandrare fick svara på frågor om allt från sjukvård, undervisning, boende och kontakter. Var tredje invandrare tycker inte att de fått tillräckligt med hjälp att skaffa ett arbete under introduktionstiden. De tycker också att det tar för lång tid innan de får börja arbete efter ankomsten till Sverige och att man är för dålig på att tillvarata deras utbildning och kompetens. När det gäller kontakter och nätverk tycker var femte invandrare att man haft för få kontakter med svenskar under introduktionstiden. Men allt är inte nattsvart i undersökningen. En klar majoritet är nöjda med mottagande inom vården. Undervisningen i svenska språket tycker man också är bra trots att kursutbudet skulle kunna vara bättre. Invandrarna tycker också att man får ett bra bemötande av kommunens tjänstemän.