Mjölkböndernas kris

Arla hoppas på Kina

1:33 min

Kina kan bli de värmländska mjölkböndernas räddning. Arla satsar stort på Kinamarknaden, som enligt Arla inom överskådlig framtid inte kommer att kunna tillgodose sin egen inhemska marknad med mjölkprodukter.

Inom EU spår Arlas VD Christer Åberg att det kommer att bli överskott på mjölk.

– Mjölkproduktionen kommer att öka kraftfullt inom EU, säger Arlas Sverigechef Christer Åberg. Idag finns det mjölkkvoter som begränsar produktionen inom vissa delar, men inte i Sverige. När de här kvoterna försvinner 2015 så kommer produktionen av mjölkråvara att öka inom EU. Har man då inte möjlighet att få iväg sin mjölkråvara då kommer man att hamna under prispress liknande den vi har idag.

Kina är den snabbast växande mejerimarknaden i världen och har mer än 1,3 miljarder konsumenter. Konsumtionen ökar snabbare än mjölkproduktionen och Kina väntas gå om USA som världens största mejerimarknad 2020.

Ett av Kinas största mejeriföretag Mengniu Dairy Group har nu Arla köpt in sig i med en ägarandel av 6 procent. Arla har också tecknat ett tioårigt avtal med ett stort kinesiskt livsmedelsföretag som innebär att Arla varje år ska leverera 20 000 ton mjölkpulver. Arla ska också arbeta med att stärka livsmedelssäkerheten i Kina.

Och Kina kommer att förbli en stor marknad för mejeriprodukter eftersom landet saknar de mark och vattenförhållanden som behövs för att kunna bli självförsörjande.

– Vår ambiton är att någonstans runt en miljard kilo mjölk ska gå ut till den Kinesiska marknaden 2015, säger Christer Åberg.