Tv-licensen föreslås bli skatt

1:53 min

Tv-licensen skrotas och ersätts med en skatt. Det föreslår public service-kommittén enligt vad Ekot erfar. Den frivilliga tv-licensen ersätts med en obligatorisk skatt som liknar begravningsavgiften.

Public service-kommittén föreslår att tv-licensen ska tas bort. Utredningen överlämnas till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth den 11 september. Enligt vad Ekot erfar föreslår utredningen att det blir en skatt med liknande konstruktion som begravningsavgiften.

Meningen är att politisk styrning av public service-bolagen ska undvikas så mycket som möjligt. Nivån på avgiften ska till exempel inte bestämmas i de årliga politiska diskussionerna om statens budget.

En public service-skatt ska vara skild från statsbudgeten, även om det precis som i dag kommer att vara politiska beslut som anger storleken på hur mycket public service-bolagen får kosta.

Den exakta konstruktionen av en public service-skatt ges inte i utredningen, som istället diskuterar olika sätt att utforma den. Bland bolagen Sveriges radio (SR), Sveriges television (SVT) och Utbildningsradion (UR) har oro framförts att den politiska styrningen skulle öka om tv-licensen tas bort.

Men allt fler tittar på teve på andra sätt än via tv-apparater och därför har public service-kommittén haft till uppgift att hitta ett annat sätt att finansiera verksamheten.

Det blir politikerna i regering och riksdag som får ta slutlig ställning till tv-licensens vara eller inte vara. Försvinner den kommer Radiotjänst i Kiruna att kunna läggas ner från den första januari 2014 då ett nytt public-service-avtal börjar gälla.

Kommittén föreslår också att avtalens längd ska bli sex år. Dessutom sägs i utredningen att SR, SVT och UR ska begränsa sin utveckling på andra plattformar. Det bör till exempel bara vara tillåtet att göra webbsidor som har direkt anknytning till programmen.

SR, SVT och UR ska också krävas på tydligare och bättre rapportering om hur de uppfyller sändningsavtalens villkor.