Katrineholm

"Skola nära järnvägen inte lämpligt"

Katrineholms kommun får bakläxa av länsstyrelsen för planerna att använda en gammal industrilokal för bland annat skollokaler. I våras antog kommunen detaljplanen för området, men länsstyrelsen anser att en skola 40 meter från järnvägen är olämpligt.

Stadsbyggnadsnämndens beslut från i våras om att anta detaljplanen ska därför upphävas. Trafikverket menar att kommunen kommer att ha svårt att leva upp till riktvärden för trafikbuller även om skyddsåtgärder vidtas. Trafikverket anser att undervisningslokaler ska uppfylla samma bullerriktvärden som bostäder.