östersjön

Det kan finnas mängder med bomber

1:24 min

De första resultaten efter Sjöfartsverkets kartläggning av kemiska stridsmedel i Östersjön visar att det kan finnas tusentals bomber som dumpats på Östersjöns botten, på svenskt vatten söder om Gotland.

Vi har hittat mer än 50 000 misstänkta objekt och många av dem kan innehålla kemiska stridsmedel, det säger Ulf Olsson som är chef för sjömättningen på Sjöfartsverket:

– Av de här kanske 50 000 objekten vi har hittat så kan det vara upp till 10 000 - 15 000 som skulle kunna vara kemisk ammunition.

Sjöfartsverkets fartyg Baltica har hittills kartlagt ett nästan lika stort område som Vättern sydväst om Gotland. Och kartläggningen bekräftar tidigare information om att området har varit ett dumpningsområde för stridsmedel efter andra världskriget:

– Resultatet visar på att det är en dumpningsplats, det är väldigt mycket som liknar dumpad ammunition, konstaterar Ulf Olsson.

Under några veckor kommer Sjöfartsverket att skicka ner en fjärrstyrdkamera för att på nära håll undersöka de misstänkta objekten.

Tidigare undersökningar visar att en hel del av bomberna har rostat upp men så länge föremålen ligger orörda på havets botten är riskerna relativt små för omgivningen, menar Ulf Olsson. Den stora faran som han ser just nu är yrkesfiskare som struntar i föreskrifterna och fiskar i området:

– Det är egentligen generellt fiskeförbud i sådana dumpningsområden dock har vi sett att det finns rester av trålar som ligger där. De har kanske fått upp bomber på däck och sedan skurit av nätet och dumpat dem direkt eftersom de inser att det är så farligt. Vi ser också trålspår på botten och att det har fiskats där även om man inte får göra det, säger Ulf Olsson.

Resultatet av kartläggningen kommer att presenteras 2014 och först därefter kan länderna runt Östersjön besluta om vad som ska hända med de kemiska stridsmedlen.