NORRBOTTEN

Nytt sågverk skulle behövas för lärk

1:30 min

Det behövs ett nytt sågverk med lövträd som specialitet i norra Sverige om det ska fungera att satsa på lärkträd i skogsbruket i Norrbotten. Det säger Christer Lundberg som är ordförande branschorganisation Sågab.

Christer Lundberg, som förutom att vara ordförande för de norrländska köpsågverkens branschorganisation Sågab även är vd på Lundbergs såg i Arvidsjaur, tror att det skulle bli för svårt för sågar som redan finns att börja med något nytt.

– Att ställe om på befintliga sågverk, det tror jag inte är aktuellt. Utan i så fall måste det vara något sågverk som nystartar med enbart löv, säger han och förklarar att sågverk helst håller sig till ett träslag idag.

– Vi själva sågar bara tall och vissa andra sågar gran för att därigenom kunna bli effektivare.

Ett sågverk som satsar på både björk och lärk kan klara sig, tror Christer Lundberg, om det finns förutsättningar för träden att växa så att det blir fin kvalitet på virket.

Intresset att plantera barrträdet lärk, som alltså fungerar som lövvirke i sågverkssammanhang, lockar allt fler markägare i Norrbotten. Christer Lundberg från Sågab ser dock att det kan bli problem om pappers- och massaindustrin inte vill ha det som blir över av träden som sågas.

Hans Winsa är forskningsledare på Sveaskog, som har lärk i mycket liten skala i Norrbotten, och han berättar om erfarenheter från norra Finland där lärken använts i skogsbruket ett tag.

– Om man har lite lärk blir det problem med avsättningen. Det har finnnarna fått se. Massaindustrin vill ju inte ha den här lärken. Som tur var kom det här med bioenergi och biomassa till bränsle, och då kunde man gallra och ta ut lärk i bestånden. Det är högt bränslevärde i lärk, så på det viset kan den ju också vara intressant.