RFSU lär mellanstadiebarn prata om sex

Hur förmedlar man kunskap om sex, samlevnad, kropp och känslor till barn i mellanstadieåldern? Svar på dessa frågor finns att hitta i det nyutgivna boken "Världens viktigaste bok", som vänder sig till barn mellan 10 och 13 år. Hans Olsson, sakkunnig på RFSU och själv mellanstadielärare, säger att boken är den första i sitt slag.

Trots att den svenska sexualundervisningen i dag har 50 år på nacken är det fortfarande många lärare och föräldrar som tycker att det är svårt att veta hur man ska prata med barn om de här frågorna, säger Hans Olsson.

– Det finns en ganska stor osäkerhet kring vad man ska ta upp på mellanstadiet. Hur ska man arbeta, vad kan man prata om? Pubertet? Ja. Kroppen? Ja. Men sedan då? Den här boken knyter an till kursplanen, till det man ska prata om i skolan, pubertet, kärlek, ansvar, jämlikhet, könsroller, sexualitet. Det ska man prata om, och det är också vad den här boken handlar om.

Tanken är att barnen ska kunna läsa "Världens viktigaste bok" såväl själva som tillsammans med föräldrar eller i skolan. Den tar ett helhetsgrepp och diskuterar normer, vad som händer i kroppen och hur man gör för att kunna säga såväl ja som nej. Författare är sexualupplysaren Nathalie Simonsson, som säger att boken till stor del utgår från frågor hon fått direkt från barnen själva. Hon tycker att det är viktigt att  man inte väntar tills barnen är i tonåren innan man tar upp de här frågorna.

– Om man pratar om det redan när man är 11 år tror jag att man öppnar upp för att ge eleverna ett språk kring de här frågeställningarna. Det blir möjligt att prata om sex, kroppen och det man undrar över eller oroar sig för. Om man får det språket, om vi okejar de här ämnena, så hoppas jag att det blir lättare att lyfta den här frågan: "Vill jag det här eller vill jag inte det här?" "Hur ska jag förklara för den här partnern att jag vill det här men inte det?" Man får ett språk för att prata och att även ha en trygghet för att stå emot grupptryck och budskap om sexualisering och likriktning.

Men finns det en risk att en sådan här bok inte bara upplyser och diskuterar, utan också förmedlar ett budskap till barn att man måste vara intresserad av frågor som en del kanske inte ens har börjat fundera över i tio-årsåldern?

– Jag tror snarare att det kan vara tvärtom. Att vi lever i ett samhälle där det finns många budskap om att man ska ha sex, där det är sexualiserat på många sätt och en klädkultur som är väldigt avklädd och sexualiserad. Jag hoppas att den här boken ska kunna vara ett sätt att bearbeta och reagera på de budskap man får. Att man ska kunna känna en trygghet i att jag måste inte se ut på ett visst sätt eller ha vissa kläder, eller ha sex eller hångla bara för att de föreställningarna finns, säger Nathalie Simonsson, sexualupplysare och författare till "Världens viktigaste bok”.

Intervju: Irina Makridova Text: Anna Nell Florén