Lysekil chockhöjer p-avgifter

Lysekil höjer parkeringsavgifterna kraftigt i sommar på dom p-platser som ligger mest centralt. Dom dyraste p-platserna kostar idag 5 kronor timmen,--- den nya taxan blir 8 kronor. Den gamla 2-kronorstaxan lyfts till 5 kronor. Avgifterna gäller bara sommartid, och avsikten är att få bättre rotation på dom parkerade bilarna i centrum.