Sverige

Allt fler nekas studielån

1:51 min

Sedan de nya reglerna med hårdare krav kring studielån infördes har mer än dubbelt så många blivit nekade lån. Reglerna infördes vid halvårsskiftet 2010 och innebär strängare krav på hur många poäng studenten måste ta för att få studielån.

Joakim Strömblad som är handläggare på Centrala studiestödsnämnden, CSN, säger att regeländringen lett till förändringar.

– Det är bland annat de som läst för 10-15 år sedan och då inte tog sina poäng. Tidigare kunde CSN bevilja dem men i dag kan de inte få studiemedel, säger Joakim Strömblad.

Men så är det alltså inte längre. Sedan 1 juli 2010 är det framförallt väldigt kraftiga brister i utbildningen, allvarlig sjukdom hos den sökande eller hos en nära anhörig som är godtagbara skäl.

Och det har lett till betydligt fler prövningar. Prövningar som oftare resulterar i att den studerande inte får studiemedel.

Läsåret 2010/2011 fick över 18 000 personer avslag på sin ansökan. Det är mer än dubbelt så många som året innan, enligt siffror från CSN.

Handläggaren Joakim Strömblad säger att reaktionerna varit blandade.

– Det är ju enskilda fall där studenter har blivit upprörda över att det blivit såhär men det finns ju också en viss förståelse.

Men Joakim Strömblad säger också att man från CSN:s sida haft anmärkningar på förändringarna.

– Vi påpekade hösten 2010 att man kanske borde se över kravet att man alltid ska kunna presentera resultat. När det är en utbildning som ligger väldigt långt tillbaka i tiden kan man kanske ifrågasätta rimligheten i att man alltid ska behöva redovisa det.

Ansvarig minister Nyamko Sabuni har varit positiv till en ändring, men än har inget hänt. Sydsvenska dagbladet skriver i dag att regeringen håller på att titta på frågan och hoppas kunna återkomma innan årsskiftet.