Växjö

Jobb och utbildning viktigast i satsning

1:38 min

Araby i Växjö är en av 15 stadsdelar i landet som får dela på 200 miljoner kronor. Regeringen avsätter pengarna 2013 och 2014 och de är tänkta att minska utanförskapet.

– Jobb, jobb jobb. Det är det viktigaste.

Det säger Beba Zulic som arbetar på Tallgården på Araby. Hon sitter tillsammans med några bekanta utanför Tallgården. De är överens om att det är satsningar på jobb är viktiga för att minska utanförskapet på Araby. Men tycker också att det behövs satsningar på sociala aktiviteter så att nyanlända invandrare kommer ut och träffar andra.

Fördelas efter prestation

Anna Karlsson, utvecklingschef på Växjö kommun håller med om att satsningar på att få ut fler i arbete är en mycket viktig del. Det och satsning på utbildning.

– Vi jobbar redan nu med satsningar på att de som vill starta eget företag ska få hjälp med det. På Arabyskolan och Bokelundsskolan arbetar man med höja resultaten med hjälp av föräldrasamtal och läxhjälp till exempel, säger hon.

Under de två kommande åren vill regeringen satsa totalt 200 miljoner kronor på 15 stadsdelar runtom i landet. Stödet kommer att fördelas efter prestation. Ju bättre en kommun har lyckats med att förbättra resultaten inom utbildning, sysselsättning och försörjningsstöd, ju mer pengar kommer den alltså att få.

Samma satsning, mer pengar

Anna Karlsson tycker att det är positivt att pengarna betalas ut efter prestation. Och enligt henne kommer Växjö kommun att fortsätta den satsning som redan görs på Araby, men med mer medel.

– Vi fortsätter med de satsningarna som vi redan gör idag, och förstärker dem, säger hon.

Liban Mohamud bor och arbetar på Araby. Han tror att det är viktigast att satsa på att minska arbetslösheten. Han tycker att det borde vara enklare att få jobb, även med lite sämre språkkunskaper i svenska.

– Det är många som inte kan svenska så bra, men det går ju bra att arbeta till exempel som städerska ändå, säger han.

Hur ska de lära sig svenska då?

– Man lär sig när man är ute i arbete.