FOI: "Låt bomberna ligga"

4:56 min

Det kan ligga 10 000-tals odetonerade kemiska bomber i Östersjön söder om Gotland. Det konstaterar Sjöfartsverket, som undersökt området. Kartläggningen bekräftar tidigare uppgifter om att området varit ett dumpningsområde för stridsmedel efter andra världskriget och frågan är nu om och i så fall vad man ska göra åt det här. Vi ringde upp Rune Berglind på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.