Inget andligt centrum på Gotland

Det blir inget ryskortodoxt centrum på Gotland de närmaste åren. I förra veckan besökte företrädare för kyrkan Gotland för att diskutera ett centrum i Vamlingbo.
Tanken tilltalar den ryskortodoxa kyrkan men samtidigt behöver kyrkan just nu satsa sina resurser på storstadsomårdena Stockholm och Oslo.