lindesberg

Kommunen får bakläxa för elkostnader

Förvaltningsrätten tycker inte att Lindesbergs kommun har redovisat några giltiga skäl för att avslå två ansökningar om försörjningsstöd för elkostnader.

Rätten menar att kommunen inte utrett fråga tillräckling utan bara gått efter schabloner. Nu får man utreda elkostnaderna bättre.