Tomelilla

"Dödsstöten för skolan"

1:30 min

I Tomelillas kommunfullmäktige väntas ikväll den styrande majoriteten få igenom ett beslut om besparingar inom skolan. Kommunnens skolchef skriver i sin konsekvensbeskrivninga att nedskärningarna på bland annat assistenter och vikarier kommer att drabba de svagaste eleverna.

Koalitionen mellan de två stora partierna i kommunen, har fått oppositionen att känna sig åsidosatt och det har kommit anklagelser om att alla viktiga beslut fattas bakom stängda dörrar. Men efter det senaste förslaget om nedskärningar inom skolan har fått det att koka inom oppositionen, säger miljöpartisternas gruppledare Lotta Hedström.

– De förändringar som kommer nu är dödsstöten i en skola som redan ligger. Krisen är redan här, då kan man inte fortsätta att skada patienten.

Minskad elevpeng, inga vikarier de första två dagarna vid frånvaro, och färre resursassistenter till svaga elever är några av förslagen. Redan förra året sparade skolan i Tomelilla och fick nästan en miljon i överskott, men nu är det dags igen. En av anledningarna är att kommunen har missbedömt antalet elever.

Lotta Hedström arbetade femton år som lärare och tre år som rektor innan hon kom in i riksdagen, och under alla år är detta förslag det värsta hon har sett, säger hon. Egentligen behöver man inte spara på skolan alls. Det ligger bland annat tio miljoner i en social fond som man skulle kunna ta av, säger hon.

– Tomelilla är en rik skånsk kommun, inte Tchad eller Sudan, men man prioriterar fel.

Även Folkpartiet och centern är mycket kritiska till förslaget om besparingar i skolan, men oppositionens kritik ska få någon effekt borde den bli mer högljudd, tycker miljöpartiets Lotta Hedström.

– Oppositionen har varit alldeles för svag och för dålig på att mobilisera missnöjet som finns bland folk, men det ska det bli ändring på i höst.